Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi

BİLFEN LİSELERİ

TÜRKÇE SORULARINDA SÜRPRİZ YOK
TYT, Türkçe sorularının soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer nitelikteydi. Soruların 33’ü anlam bilgisi, 7’si dil bilgisi konularını ölçtü. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmedi. Dili kullanma gücü ve analize bağlı sorular soruldu. Paragraf sorularında öğretici ve bilimsel metinlerden yararlanıldı. Yardımcı düşünce sorularının bir kısmının çeldiricilerinin oldukça güçlü hazırlandığı sınavda, dil bilgisi sorularında temel dil bilgisi konularını sorgulandı. Sorularda sürpriz yoktu, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı.

TARİH TYT MANTIĞINA UYGUNDU
Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak soruldu. Sorular genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine kurgulanmıştı. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemişti ancak, Türk- İslam Devletleri ile ilgili soruda   döneme ait bilgiler de vardı. 9’uncu sınıf kazanımlarından 1, 10’uncu sınıf kazanımlarından 1, 11’inci sınıf kazanımlarından 1, 12’nci sınıf kazanımlarından 2 soru soruldu. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma ölçüldü. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

PARAGRAFLARIN ANLAŞILMASI GÜÇTÜ
Felsefe soruları konulara ve kazanımlara uygun, soruların biri zor, üçü kolay ve biri orta düzeydeydi. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup biri bilgiyi ölçmeye yönelikti. Direkt bilgi sorusu olmasa da paragrafların anlaşılmasının zor olduğunu söyleyebiliriz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan öğrencilerin çözdüğü felsefe soruları ise 1’inci kısımda yer alan felsefe sorularına göre daha kolay sorulardı. ÖSYM geçen senelerde olduğu gibi bu sene de film örneği üzerinden soru sormuştu.

KOLAY VE ORTA ZORLUKTAYDI
Din kültürü ve ahlak bilgisinde 1 bilgi, 3 yorum ve 1 de bilgiye dayalı yorum sorusu şeklinde sorular yer aldı. Zorluk derecesine bakıldığında 5 sorunun da kolay ve orta zorlukta olduğu görülmüştür. Genel olarak sınav metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yönelikti. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından geldi.  

SORULAR NET VE ANLAŞILIRDI
Coğrafya soruları, 9 ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktu. Geçen yıl olduğu gibi 9’uncu sınıftan 2, 10’uncu sınıftan 3 soru soruldu. Sınavda, coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik ve harita okuma, bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer aldı. Sorular net ve anlaşılırdı ancak bazıları zorlayıcı nitelikteydi. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, harita ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği bir sınavdı.

SEÇİCİ SORULAR AZDI
Matematik testindeki sorular son yılların sorularına göre daha rahat çözülebilir nitelikteydi. Temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı. Geometri testi ise orta düzeyde sorulardan oluştu ve yeni nesil sorular günlük hayata entegre edilerek soruldu. Matematik soruları MEB müfredatına uygundu. Konu dağılımı geçmiş yıllardaki sınavlarla paraleldi. Seçici soruların az olduğu bir sınavdı.

YETERİNCE SORU ÇÖZEN BAŞARILI OLUR
Fizikteki tüm sorular kazanımlarla uyumluydu. Bazı sorular gündelik yaşam deneyimleri ile yorumlanabilecek, geçmiş yıllarda çıkan sorularla benzerdi.  Soruların metinleri uzun tutularak dikkatli öğrencilerin ayırt edilebileceği bir sınav oldu. 7 sorunun üçü 9’uncu sınıf, dördü 10’uncu sınıf kazanımlarından çıktı. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sınavda yer aldı.

 GRAFİK İÇEREN SORU YOKTU
Kimya soruları 9 ve 10’uncu sınıf konu kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştı. Sınav bilgi ağırlıklı, anlaşılır ve orta zorlukta sorulardan oluşmuştu. 9’uncu sınıf konularından 4, 10’uncu sınıf konularından 3 soru sorulmuştu. İşlem yapılmasını gerektiren 2 soru vardı. Grafik içeren sorulara yer verilmemişti ve öncüllü soru sayısı ikiydi.  Temel kimya bilgisine sahip, konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrenciler için yapılabilir düzeyde bir sınavdı.

KAZANIMLARA UYGUN SORULAR VARDI
Biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğunu gözlemledik. 9 ve 10’uncu sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorular vardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir